109
906050323003328762-768463-097026323
ISO27001 Danışmanlığı

ISO27001 Danışmanlığı

ISO27001 Bilgi güvenliği danışmanlığı ve politikaların adaptasyonu

Genel Özellikler
Teknik Spesifikasyonlar
Markalar ve Modeller

Genel Özellikler

Ticari sürekliliği sağlamak için ihtiyaç duyulan süreçlerin tanımlanması ve uygulanması konusunda sağlam bir temel olan bu standarda uyum sağlayan kurumlar, bilginin yanlış ellere geçmesini engelleyecek yönetim kabiliyetine kavuşmanın ötesinde, gerek yerel gerekse küresel pazarda çok daha saygın ve güvenilir bir kurum imajı çizer. Doğru Bilişim Bilgi Güvenliği Danışmanlığı hizmeti kapsamındaki ISO 27001 uyum süreci, kurumunuzun, uluslararası saygınlığı olan bu standarda sahip olabilmesi için gerekli olan stratejilerin ve prosedürlerin hazırlanmasını sağlayarak, sürecin tamamında ihtiyaç duyacağınız tüm desteği sağlar.

Etkin bir güvenlik yönetiminin sağlanmasında politika ve prosedürlerin açık ve etraflıca hazırlanmış ve yapılandırılmış olması gerekir. Global bilgi güvenliği standardı olan ISO27001 çerçevesinde gereksinimlerden yola çıkarak iş süreçlerinizde kullandığınız yüksek önem derecesindeki bilgilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurları ve kurumun mevcut yapısındaki zafiyetleri tespit eder. Danışmanlık güvenlik ekibi, kurumunuzun iş süreçlerine uygun politika ve prosedürlerin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmetlerinde titiz bir çalışmayla şirketinizi uluslararası standartlara taşır.

DANIŞMANLIKLAR

ISO 27001 (BGYS) danışmanlığı

Sızma testleri

Güvenlik değerlendirmeleri

PCI DSS / Visa PIN Security uyum danışmanlığı

Açıklık/Zafiyet yönetimi

Ağ anormallik analizi

Uygulama güvenlik testleri

Web uygulama güvenlik testleri

UNIX/Linux sıkılaştırma (hardening)

Yük testleri

Eğitim çalışmaları

ISO 27001 (BGYS) farkındalığı

PCI DSS farkındalığı

Güvenli uygulama geliştirme

Sızma testleri uygulama teknikleri

Ağ güvenliği uygulama teknikleri

Teknik Spesifikasyonlar


Model bulunamadı.